Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26622335
Adresa organizace:
Fakultní nemocnice Brno – PDM, Černopolní 212/9, 625 00 Brno
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihomoravský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
15. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-136800-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
15. září 2021 – 15. září 2025

Organizaci byla udělena akreditace na program „Dobrovolnicí v nemocnici a v domově pro seniory“.

Dobrovolnická činnost navazuje na péči odborníků, ale nesupluje je. Dobrovolníci odbornou práci personálu doplňují individuálním sociálním kontaktem, tj. nabídkou aktivizačních činností vhodných pro vyplnění volného času, ale i pro obnovení nejrůznějších schopností a dovedností pacientů/klientů – dobrovolník se v průběhu kontaktu a činnosti s pacientem/klientem zaměřuje na rozvoj těch jeho kvalit, které zůstaly nemocí, zdravotním a věkovým omezením, nepostiženy. Kromě toho, že dobrovolník přináší spojení se světem mimo zařízení, navrací pacientovi či klientovi důstojnost svým živým zájmem o jeho jedinečnost a osobní historii.

Organizace se věnuje koordinování dobrovolnického programu ve Fakultní nemocnici Brno. Spolupráce probíhá také s Brněnským Domovem pro seniory Koniklecová.

V organizaci je registrováno přes 200 dobrovolníků. V průběhu jednoho roku se do aktivní činnosti zapojí přibližně dvě třetiny, přibližně jedna třetina se dobrovolnické službě věnuje pravidelně.

Dobrovolníci jsou získáváni prezentací dobrovolnictví ve veřejné dopravě, prostřednictvím vlastního zpravodaje, besed, konferencí a festivalů na školách, dobročinných akcí, fotografických výstav apod.).

Dobrovolníci se věnují volnočasovým aktivitám. Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.