Dobrovolnické centrum, z.s.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
70225842
Adresa organizace:
Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
Webová adresa:
www.dcul.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-84299-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci Ústeckého kraje“.

 

Cílem je zapojování dobrovolníků při mimořádných událostech na územní Ústeckého kraje.

Jedná se o mimořádné události, jako jsou povodně, mráz, požár, nehody a pandemie.

Dále v rámci zapojení do dobrovolnické služby při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí.

Organizace komunikuje se zástupci Panelu humanitárních organizací, samosprávy a se složkami IZS.

Dobrovolníci zároveň monitorují průběh pomoci při mimořádných událostech.