Dobrovolnické centrum, z.s.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
70225842
Adresa organizace:
Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
Webová adresa:
www.dcul.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-149865-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program Kompas.

Tento program zahájil svou činnost v roce 2004, kdy v Dobrovolnickém centu vznikla potřeba nabídnout znevýhodněným dětem další a jinou formu pomoci zaměřenou na skupinovou činnost a posilování principů obsažených i v názvu programu, jako jsou KOMunikace, PArtnerství
a Spolupráce.

Organizace poskytuje tento program jako součást Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spolu s programem Pět P a terénní sociální prací.

V rámci tohoto programu se dva dospělí vyškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí či s různými handicapy. Skupiny se pravidelně schází každý týden v určený den na 2-3 hodiny po dobu čtyř až pěti měsíců.

Cílem a smyslem je nabídnout dětem, pod vedením dvojice dobrovolníků, zábavu a přátelství v malém kolektivu. Naplnit volný čas takovým způsobem, který děti a dobrovolníky osloví, zaujme a podpoří jejich sociální dovednosti. Mohou to být výlety, exkurze, hry, soutěže apod.

Dobrovolníky jsou nejčastěji studenti, musí být starší 18 let.