Dobrovolnické centrum, z.s.

Název organizace:
Dobrovolnické centrum, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
70225842
Adresa organizace:
Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:
Webová adresa:
www.dcul.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 108612-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnická služba kultuře.

 

Organizace bude vysílat dobrovolníky do organizací:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Veřejný sál Hraničář, spolek

Muzeum města Ústí nad Labem a dalších

Dobrovolníci se budou podílet na zájmových a doplňkových službách přijímajících organizací v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby. Budou pro svou práci náležitě vyškoleni se zaměřením na hlavní činnost přijímajících organizací a svůj výkon dobrovolnické služby. Dobrovolníci se mohou podílet na průzkumech vedených směrem k uživatelům služeb přijímajících organizací, budou zpracovávat různé dotazníky, mohou být doprovodem koordinátora či jiného pracovníka knihovny v rámci přednášek pro veřejnost, především škol. Dále se mohou podílet na zajišťování různých kulturních akcí, připravovat podklady pro tiskové mediální výstupy, mohou pomáhat při zajišťování odborných přednášek. Mohou se podílet na základní informační službě v rámci prostor, výstav apod., mohou se podílet na přípravě a zabezpečení výstav, zabezpečení distribuce muzejních publikací, v rámci administrace a dokumentace sbírek apod.