Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.

Název organizace:
Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělávání, terapie, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
70869324
Adresa organizace:
Pod Tvrzí 62, Lužovice, 763 11 Zlín
Telefon:
Webová adresa:
www.domekzlin.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zlínský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
21. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 101719-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
21. září 2021 – 21. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Program Dvě D". 

 

Sociálně preventivní volnočasový program je ve určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 – 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení.

Dobrovolníky jsou převážně studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas – návštěvy kina, hřišť apod.

Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřena smlouva a jsou proškoleni.

Organizace program uskutečňuje převážně v rámci krajského města Zlína.