Domov Sue Ryder, o.p.s.

Název organizace:
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26204673
Adresa organizace:
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4
Telefon:
Webová adresa:
www.sue-ryder.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město PrahaStředočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127955-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnická služba v Domově Sue Ryder, z. ú.““.

 

Dobrovolnická služba má v organizaci dlouholetou tradici. Dobrovolníci jsou součástí organizace.

Dobrovolníci se podílí na realizaci různých aktivit v rámci jednotlivých oddělení Domova. Zapojují se do činností v denním stacionáři, na lůžkovém oddělení, v dobročinných obchodech, na recepci, v kulturním centru.

Organizace má velmi pečlivě vypracovaný systém práce s dobrovolníky, poskytuje dobrovolníkům kvalitní zázemí, oceňuje jejich práci.

Dobrovolníci jsou kvalitně školeni, organizace je pojišťuje. Dobrovolníci mohou vykonávat službu krátkodobě nebo dlouhodobou, záleží na domluvě.