EDDA, z.ú.

Název organizace:
EDDA, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
27042235
Adresa organizace:
Korbářova 319, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
29. října 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127990-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. října 2021 – 29. října 2025

Organizace má akreditovaný program: „NNO EDDA“.

 

Účelem ústavu je provozování společensky užitečných činností. Ústav provozuje 5 provozů v oblasti od Krkonošského národního parku po Železné hory: mikro jesle, jesle a dětskou skupinu, dětský klub a otevřený prosto pro mládež.

Dobrovolníky plánuje organizace zapojit především do provozu a aktivit dětského klubu EDDA Oliver Vrchlabí a neformálního klubu COOLna pro mládež ve Vrchlabí, a společně tak pracovat na utváření komunitního života ve Vrchlabí.

Hlavní náplní činnosti dobrovolníků je smysluplné trávení volného času s klienty obou klubů.

Dobrovolníci povedou kroužky, pohybové hry, zájmové činnosti v klubu, budou realizovat vlastní projekt, budou se podílet na propagačních a online aktivitách organizaci i administrativních činnostech.

Dobrovolníci budou proškoleni, pojištění a bude s nimi uzavřená smlouva.