Elim Opava, o.p.s.

Název organizace:
Elim Opava, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
02278197
Adresa organizace:
Rolnická 21A, 746 01 Opava
Telefon:
Webová adresa:
www.elimopava.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Moravskoslezský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-132256-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Elim Opava, o.p.s.  má akreditován projekt „Dobrovolnické centrum Elim Opava, o.p.s..

 

Cílem projektu je umožnit dobrovolníkům smysluplné využití volného čas a přispět tak dalšímu osobnímu růstu. Organizace nabízí možnost seberealizace, získání zkušeností v přijímajících organizacích.

 

Organizace má k dispozici databázi cca 15 přijímajících organizací, které projevily zájem o dobrovolníky. Tyto organizace jsou z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví či kultury. Dobrovolníci mohou např. docházet za pacienty do nemocnice a být jejich společníky, zapojit se do výzdoby nemocnic, být společníkem pro rozhovor, společné procházky, kulturní akce pro seniory a lidi se zdravotním postižením, doučování dětí apod.

 

Školení pro dobrovolníky probíhá ve spolupráci s konkrétní přijímající organizací. Školení je zaměřeno na psychosociální skupinovou práci         (sebepoznání, řešení konfliktů, motivace apod.), specifika práce s klientem a bezpečnost práce a rizika spojená s výkonem dobrovolnické služby. Dále je dobrovolník pojištěn a je s ním uzavřená smlouva.

 

Organizace počítá se zapojením cca 100 dobrovolníků, převážně z řad studentů.