Farní charita Cheb

Název organizace:
Farní charita Cheb
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
73634409
Adresa organizace:
Kostelní nám. 188/15, 351 02 Cheb
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-132193-6/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Rozvoj dobrovolnictví na Chebsku“.

 

Projekt se skládá z podprojektů: Martinův plášť, Bolest a moudrost, Dědictví otců, Sasanka a další dobrovolnické služby, která vede k rozvoji dobrovolnictví v místě působení charity.

 

Dobrovolníci pomáhají např. při třídění šatstva, při organizaci pravidelné benefiční burzy nadbytečného šatstva, zajištění dalších jednorázových akcí spojených se službou lidem bez domova.

 

Další projekt je zaměřený na podporu dobrovolnické služby orientované na záchranu, údržbu a zpřístupnění různých historických či kulturních objektů na Chebsku a na podporu kvality života v oblasti kultury, znalosti lokální historie a prohlubování občanské sounáležitosti.

 

Projekt je zaměřen na podporu dobrovolnické služby orientované na osobní doprovázení s podporu seniorů a vážně nemocných osob v jejich momentálním životním prostředí.

 

 

Organizace dobrovolníky školí, pojišťuje a uzavírá s nimi smlouvy.