Farní charita Chrudim

Název organizace:
Farní charita Chrudim
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
43498485
Adresa organizace:
Školní náměstí 59, 537 01 Chrudim
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-108445-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „Pankrác“  v ORP CHRUDIM.

Příjemci dobrovolnické služby jsou děti předškolního věku, školní děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin.

Hlavní přijímající organizací je Amalthea, z.s. kdy dobrovolníci se podílejí na aktivizačních a edukačních činnostech pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pod vedení odpovědných pracovnic organizace Amalthea, z.s.

Dobrovolníci pravidelně prochází supervizi.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.