Farní charita Litomyšl

Název organizace:
Farní charita Litomyšl
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
47489839
Adresa organizace:
Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Telefon:
Webová adresa:
www.lit.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2024
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-133715-7/OPK-2023
Účinnost akreditace:
1. ledna 2024 – 1. ledna 2028

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnické centrum Litomyšl.

 

Cílem  je zkvalitnit a zpříjemnit život seniorů, nemocných a handicapovaných lidí a zmírnit jejich osamělost, podpořit aktivit. Dál je to podpora mezigeneračních vztahů, posílení solidarity. Umožnit mladým dospělým smysluplné trávení volného času a podpora altruistických tendencí ve společnosti. Dále realizace a pomoc při vymýšlení a realizaci volnočasových aktivit s dětmi, nebo jejich individuální doučování. Usnadnit dětem orientaci ve společnosti, zlepšit jejich komunikační dovedností podpořit asertivitu, posílit rozhodovací kompetence a rozšířit jejich vědomosti formou nef. vzdělávání a her.

Přijímající organizace:

  • Naděje, o.s.
  • ZŠ Litomyšl
  • Dům dětí a mládeže Litomyšl
  • Speciální základní škola Litomyšl

Přijímající organizace:

  • Středisko Respitní péče Jindra při FCH Litomyšl
  • Domov pro seniory Slupnice

 

Dobrovolníci jsou především z řad studentů. Jejich činnosti jsou: rozhovor s klientem, procházka, doprovod k lékaři, četba, předčítání, společenské hry, návštěva kina, koncertu apod.

 

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.