Farní charita Tábor

Název organizace:
Farní charita Tábor
Právní forma:
církevní právnická osoba
IČ:
46707107
Adresa organizace:
Klokotská 114/199, 390 01 Tábor
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Město Tábor
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-127524-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program „SENIOR“, který realizuje Dobrovolnické centrum Tábor.

Cílem programu je podpora integrace seniorů do běžné (okolní) společnosti prostřednictvím sociálně aktivizačních a motivačních činností. Tyto činnosti zprostředkovávají dobrovolníci aktivně činní v tomto programu.

Cílové skupiny: senioři – obyvatelé domovů pro seniory, klienti pečovatelské služby – senioři žijící v Domech s pečovatelskou službou i ve vlastní domácnosti a klienti Střediska sociálních služeb.

Dobrovolníci pomáhají klientům vyplnit volný čas vhodnými a plnohodnotnými aktivitami. Dobrovolník tvoří významný prvek v každodenním životě seniora, je jeho osobním společníkem a průvodcem v určité životní fázi. Napomáhá k pocitu soběstačnosti a plnohodnotnosti, eliminuje pocit osamění a izolace.

Služby poskytované dobrovolníky seniorům: rozhovor, komunikace se seniorem, předčítání z knih, novin, časopisů, doprovod při procházce nebo při návštěvě divadla, kina, výstavy, poskytování informací, výchovné a vzdělávací aktivity – doprovod na Akademii III. věku, diskusní pořady, besedy s hosty, práce na PC, aktivizační a motivační činnosti – pomoc seniorům při práci v hobby dílně, společenské hry, poslech hudby, pomoc při přípravě a organizace jednorázových akcí pro seniory.