FOKUS Vysočina, z.ú.

Název organizace:
FOKUS Vysočina, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
15060306
Adresa organizace:
5. května 365,580 01 Havlíčkův Brod
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Kraj VysočinaPardubický kraj
Nabytí právní moci akreditace:
14. července 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-95998-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. července 2021 – 14. července 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Manažerská akreditace dobrovolnické služby.“

 

Cílem projektu je zaštítit dobrovolnické programy dobrovolnických center FOKUS Vysočina a zprofesionalizovat sytém nabídky dobrovolnické činnosti a zájmu o dobrovolnickou službu.

Organizace dobrovolníky vybírá, školí, uzavírá pojištění a smlouvy o výkonu dobrovolnické služby, poskytuje informaci o činnosti centra, vydává publikace, semináře a vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. Jedná se o domovy seniorů, nemocnice, ekologické organizace, dětské domovy, knihovny apod.

Dobrovolníci s klienty vyplňují jejich volný čas před. čtením, malování, hraním společenských her, doprovody do knihoven, výlety, pomocí při tvorbě a realizací tematických a motivačních programů, pomocí při zajišťování jednorázových kulturních akcí a zábavných programů.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.