Fosa, o.p.s.

Název organizace:
Fosa, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
24724017
Adresa organizace:
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
22. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-108427-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
22. září 2021 – 22. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnický program společnosti FOSA.

 

Posláním organizace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s postižením (zejména mentálním a kombinovaným) či znevýhodněním žít co možná nejběžnější život.

Pomoc dobrovolníků je využívána v rámci individuální podpory, kurzů, tréninkových pobytů a volnočasových aktivit a v rámci podporovaného zaměstnání klientů organizace.: Osobní asistence Osa, Podpora samostatnosti Osa, Podporované zaměstnávání FORMIKA.

Organizace pracuje ročně s cca 30 dobrovolníky, většinou studenty střeních a vysokých škol. Poskytuje jim podporu, školí je, pojišťuje a uzavírá smlouvy.

Dobrovolníci pracují buď individuálně anebo ve skupinkách při různých jednorázových aktivitách nebo dlouhodobě jsou zapojeni do jednoho z programů organizace. Dobrovolníci vždy pracují pod dohledem profesionála.

Organizace vysílá dobrovolníky i do přijímajících organizací:

Domov SPMP Dana

Poradenské centrum SPMP ČR