HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

Název organizace:
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
67779751
Adresa organizace:
Štefánikova 216/21, Praha 5
Telefon:
Webová adresa:
www.hest.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
27. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134564-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
27. září 2023 – 27. září 2027

Organizace má akreditovaný „Program Pět P“.

 

Organizace tento program realizuje již dlouhou dobu, je členem Asociace Pět P.

 

Program Pět P, v názvu nabízí péči, přátelství, pomoc, podporu a prevenci, je sociálně preventivní program pro děti ve věku 6 – 15 let, kterým by jakýmkoliv způsobem mohl prospět hodnotný vztah s další dospělou osobou – dobrovolníkem.

 

Děti jsou pro program cíleně a aktivně vyhledávány prostřednictvím spolupráce s výchovnými poradci na školách, pedagogicko-psychologickými poradci, pracovníky oddělení péče o dítě, dětskými psychiatry a podobně.

 

Program Pět P funguje na principu vytvoření přátelského vztahu mezi jedním dobrovolníkem a jedním dítětem. Dvojice spolu tráví 2-3 hodiny volného času týdně po dobu nejméně 10 měsíců.

 

Dobrovolník je starší 18 let, prošel výcvikem a má zájem a předpoklady pro práci s dětmi. Častými dobrovolníky jsou studenti vysokých škol.