Hnutí Brontosaurus

Název organizace:
Hnutí Brontosaurus
Právní forma:
spolek
IČ:
00408328
Adresa organizace:
Hvězdová 10, 602 00 Brno
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředí
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
6. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-1214972-8/OPK-2023
Účinnost akreditace:
6. září 2023 – 6. září 2027

Organizace má akreditovaný program „Ekostan“.

 

Program Ekostav zahrnuje informačně-prezentační akce k problematice životního prostředí a k prezentaci organizace pro širokou veřejnost. Realizaci akcí pomáhají zajišťovat dobrovolníci. V rámci projektu jsou realizovány informační stánky k problematice životního prostředí jak prezentaci činnosti organizace pro širokou veřejnost při festivalech, na veletrzích apod. s doprovodným programem (besedy, názorné ukázky, přírodovědné poznávačky pro děti, workshopy, ekokvízy apod.).

Aktivity jsou realizovány v rámci celé republiky. Projekt se zaměřuje na informování veřejnosti o problematice dobrovolnictví, propagaci dobrovolnické činnosti. Zároveň zapojuje cílové skupiny do dobrovolnických aktivit, díky čemuž mohou aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a podporovat výchovu a vzdělávání v oblasti trvale udržitelného způsobu života.

 

Organizace důkladně proškoluje dobrovolníky, zabezpečuje ubytování, stravování, dopravu a pojištění.