Hnutí Brontosaurus

Název organizace:
Hnutí Brontosaurus
Právní forma:
spolek
IČ:
00408328
Adresa organizace:
Hvězdová 10, 602 00 Brno
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o zachování kulturního dědictví
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-105206-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. září 2021 – 29. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Akce památky“ – dobrovolně pracovně vzdělávací a prožitkové akce speciálně zaměřené na ochranu památek a kulturního dědictví koordinované dobrovolnickým centrem Hnutí Brontosaurus.

Projekt usiluje o zapojení dobrovolníků při ochraně kulturního dědictví. Představuje komplexní systém vzdělávacích, osvětových a zážitkových aktivit prohlubující možnosti zapojování mládeže při ochraně památkově chráněných objektů i cenných drobných historických staveb v kulturní krajině ve vybraných lokalitách v České republice.

Projekt podporuje aktivní a kreativní využití volného času dětí a mládeže, klade důraz na neformální vzdělávání.

 

Jedná se o dobrovolnickou službu přímo na vybrané památce nebo v jejím bezprostředním okolí se stavbou souvisejících.

Jedná se především o víkendy a zároveň s prací dobrovolníků je čas věnování i přednáškám, workshopům, apod.