Hnutí Duha Olomouc

Název organizace:
Hnutí Duha Olomouc
Právní forma:
pobočný spolek
IČ:
44936354
Adresa organizace:
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
29. prosince 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-187890-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
29. prosince 2021 – 29. prosince 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Vlčí a Rysí hlídky“.

 

Projekt umožňuje mladým lidem se zájmem o ochranu přírody smysluplně využít volný čas a podílet se na projektu návratu a udržení velkých šelem do přírody.

Dobrovolnický projekt vlčích a rysích hlídek vznikl v reakci na návrat vlků do Beskyd v roce 1999 a a rysů na Šumavu od roku 2018 jej koordinuje Hnutí DUHA Olomouc. Jeho cílem je monitorovat výskyt šelem a bránit pokusům o pytláctví.

Dobrovolníci zapojení do projektu přijíždí dle svých časových možností na vícedenní setkání na předem oznámená místa, kde jsou ubytování. V rámci celodenních výletů do terénu pak monitorují pohyb velkých šelem. Především sledují tzv. pobytové znaky, spolupracují se zkušenějšími dobrovolníky a odborníky a vše vyhodnocují.

Na začátku sezóny probíhá vždy hromadné školení nových zájemců, popř. se mohou přihlásit i během roku. Starší dobrovolníci se mohou zapojit také do přípravy hlídek, do distribuce pozvánek a plakátů, informačních materiálů o šelmách pro návštěvníky a obyvatele českých hor.

Dobrovolníci jsou pojištění, je jim poskytnuta strava, ubytování a propláceno cestovné.