ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Název organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
70815089
Adresa organizace:
ul. 5. května 251, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
Webová adresa:
www.icos.krumlov.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-122790-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnické centrum Český Krumlov“.

 

Hlavním cílem je realizace a rozvoj konkrétních dobrovolnických programů, profesionální spolupráce s přijímajícími organizacemi, vysílání dobrovolníků do spolupracujících organizací, včetně přijímání dobrovolníků do vlastních dobrovolnických programů.

 

Program je zaměřen na vyhledávání, vyškolení dobrovolníků, celkovou přípravu a vysílání i přijímání do konkrétních dobrovolnických programů.

 

Přijímající organizace: např. KOCERO – Komunitní centrum Romů, o.p.s., I MY Společnost pro podporu lidí s postižením, o.s., Centrum pro zdravotní postižení JK, o.s. – pracoviště Český Krumlov, Ekocentrum Šípek, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov – pracoviště ICM, Město Český Krumlov (Dům na půl cesty, Azylový dům pro matky s dětmi), Dobrovolnické informační centrum pro seniory.

Dále spolupracují s domy s pečovatelskou službou. Rozvíjí program Babička pro volný čas pro podporu rodin s dětmi do 10 let věku, které nemají v blízkosti bydliště vlastní prarodiče., apod.

 

Dobrovolníci jsou z Českého Krumlova a přilehlých obcí, starší 15 let, jsou pojištěni, je s nimi (popř. zákonnými zástupci) podepsaná smlouva.