ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Název organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
70815089
Adresa organizace:
ul. 5. května 251, 381 01 Český Krumlov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Jihočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-122685-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Kamarád v životě “.

 

Program Kamarád v životě je obdobou programu Pět P, je určen pro klienty Střediska výchovné péče Spirála.

 

Dobrovolník starší 15 let se pravidelně, jedenkrát týdně, cca 2-3 hodiny, věnuje jednomu klientovi v rámci volnočasových aktivit.

 

Program je akreditován od roku 2009,.

 

Dobrovolníci procházejí psychotesty, jsou školeni a supervidování.

 

Jsou pojištěni a je s nimi uzavřena smlouva (resp. se zákonnými zástupci).