InBáze, z.s.

Název organizace:
InBáze, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
26548216
Adresa organizace:
Legerova 50, 120 00 Praha 2
Telefon:
Webová adresa:
www.inbaze.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-152953-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolníci v InBázi.“

 

InBáze se věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru v Praze a v komunitním centru Rakovice.

Dobrovolníci se v organizaci podílí na setkávání multikulturní skupiny Kruhy, zúčastňují se programů skupin a přispívají k jejich vytváření. Dále se podílejí na jazykovém vzdělávání migrantů, ve spolupráci se sociálním oddělením organizace dobrovolníci pomáhají klientům při hledání práce, doprovodu na úřady apod. Systematicky pracují s dětmi migrantů, pořádají celodenní a víkendové akce, letní tábory a zaměřují se také na doučování dětí.

Dobrovolníci se podílí na organizaci multikulturního festivalu Refufest, apod.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.