INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Název organizace:
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
18629008
Adresa organizace:
Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Zahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
11. srpna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-116637-10/OPK-2022
Účinnost akreditace:
11. srpna 2022 – 11. srpna 2026

Organizace má akreditovaný program: „Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí“

Země: Evropy, Afriky, Ameriky, Asie, Oceánie

Cílem je:

Podpora dobrovolnictví na mezinárodní úrovni.

Podpora zapojení českých dobrovolníků do dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby v zahraničí.

Podpora mezikulturního poznávání a zvyšování kapacit lidí – rozvoj sociálních, jazykových a dalších schopností a dovedností uplatnitelných na trhu práce.

Podpora lokálních dobročinných projektů v zemích celého světa

Podpora vzdělávání široké veřejnosti o dobrovolnické činnosti a problematice rozvojových a méně rozvinutých zemí prostřednictvím aktivit zkušených dobrovolníků.

Dobrovolníci jsou v rámci programu vysíláni na krátkodobé nebo dlouhodobé projekty do zemí celého světa. V současnosti INEX-SDA vysílá v rámci programu cca 650 dobrovolníků ročně. Díky velmi úzkým vztahům a společným výměnným projektům s dobrovolnickými organizacemi v zahraničí je občanské sdružení schopno zajistit standardní úroveň nabízených dobrovolnických projektů.

Dobrovolnické projekty jsou ve světě velmi rozšířenou, netradiční formou poznávání cizích zemí.