INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Název organizace:
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
18629008
Adresa organizace:
Varšavská 30, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
11. srpna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-116637-11/OPK-2022
Účinnost akreditace:
11. srpna 2022 – 11. srpna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: „Dobrovolníci pro obce a organizace“. 

Cílem je:

podpora a realizace místních veřejně prospěšných projektů municipalit a organizací.

Podpora dobrovolnictví a zvýšení zapojení občanů do místního dění.

Podpora mezikulturního poznávání a zvyšování tolerance v české společnosti.

Rozvoj schopností a dovedností mladých lidí uplatnitelných na trhu práce.

Program je zacílen na vysílání českých i zahraničních dobrovolníků na:

A. Mezinárodní projekty v ČR

B. Místní projekty obcí a organizací v ČR

Od roku 2000 je to průměrně 40-45 projektů ročně, kterých se účastní na 300-350 dobrovolníků ze zahraničí.

Nejčastějším typem projektů jsou projekty krátkodobé, tzv. workcampy. Workcampy trvají 2 až 3 týdny.