Integrační centrum Praha, o.p.s.

Název organizace:
Integrační centrum Praha, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
24228320
Adresa organizace:
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Telefon:
Webová adresa:
www.icpraha.com
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město PrahaStředočeský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. října 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-152609-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. října 2022 – 1. října 2026

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnictvím k integraci“.

Dobrovolnictví je vhodný nástroj k integraci, aktivizaci a podpoře občanské angažovanosti cizinců, způsob zlepšování vzájemných vztahů mezi cizinci a majoritou.

Dobrovolníci pomáhají při festivalech a komunitních – integračních akcí, pomáhají s tvorbou obsahu na sociální sítě, pomáhají při zajišťování jednorázových akcí, vedou konverzační jazykové kurzy, pomáhají zajišťovat kulturní a společenské akce organizace, pomáhají s tvorbou obsahu na sociálních sítích, realizují workshopy, přednášky apod. Dále pomáhají např. v akcích typu Ukliďme Česko, při rozvoji místní komunity - úpravy zeleně, péče o kulturní dědictví apod.

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni, supervidováni a je s nimi uzavřená smlouva.