IQ Roma servis, z.s.

Název organizace:
IQ Roma servis, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
65341511
Adresa organizace:
Vranovská 846/45, 614 00 Brno
Telefon:
Webová adresa:
www.iqrs.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc nezaměstnanýmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám po výkonu trestu odnětí svobodyPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
29. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135006-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
29. září 2023 – 29. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt: „Společně jsme silnější“.

Dobrovolnická služba je zaměřena na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením 

Dobrovolnická služba je zaměřena na doučování dětí a mládeže z prostředí sociálně vyloučených lokalit, především dětí romských (7 -18 let).

Dobrovolníci docházejí pravidelně, vždy min. 1x týdně na 1,5 hodiny do domácnosti a doučují samostatně děti a mladistvé dle jejich aktuální potřeby. Pokud je situace v místě bydliště nevyhovující, probíhá doučování přímo v prostorách organizace.

 

Další formou je doučování skupinové, zaměřené na rozvoj jazykových či počítačových kompetencí. Skupiny jsou rozdělen dle věku, event. pokročilosti, převážně se jedná o žáky ZŠ. V takovém případě může být role dobrovolníka jako samotného vyučujícího nebo jak asistence pedagogovi, který je pracovníkem organizace.

Dále se dobrovolníci stávají mentory jak dětí, tak i dospělých a jsou i lektory hromadných vzdělávacích akcí anebo hromadných volnočasových aktivit.

Dobrovolníci jsou převážně studenti, jsou pojištěni a je s nimi uzavírána smlouva.