Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

Název organizace:
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
26529301
Adresa organizace:
Vlčkova 1067/12, Praha 9 – Černý Most 198 00
Telefon:
Webová adresa:
www.motylek.org
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
28. prosince 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 186988-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
28. prosince 2021 – 28. prosince 2025

V rámci organizace působí dobrovolníci v projektu: Dobrovolníci v Komunitním centru Motýlek.

 

Dobrovolníci působí pod dohledem pracovníků Komunitního centra v následujících programech:

Centrum denních služeb – služba je určena dětem se zdravotním postižením ve věku od 2 do 18 let z Prahy a blízkého okolí. Jsou to děti s mentálním postižením, děti s kombinovaným postižením, děti s autismem. Cílem je umožnit těmto dětem trávit čas s ostatními dětmi a umožnit jim rozvíjet jejich zájmy a dovednosti. Obsahem projektu jsou muzikoterapie, canisterapie, plavání dětí s rodiči, odpolední kluby (výtvarné a sportovní aktivity, volná či organizovaná hra), apod.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pacific – nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Dobrovolníci v nízkoprahovém klubu pomáhají pracovníkům při organizaci různých her, akcí a výletů. U dětí, které mají zájem, pomáhají dobrovolníci v klubu i při doučování.

Mateřské centrum Motýlek – projekt nabízí podporu rodičům s dětmi do 6 let věku. Rodiny mají možnost setkávání v hernách, odpočinku a vzdělávání. Aktivity MC Motýlek: dopolední integrované herny s programem, školička, keramika, individuální logopedie pro děti, výuka angličtiny pro rodiče včetně zajištění hlídání dětí, kurz práce s počítačem pro rodiče, relaxační malování, divadélka, půjčovna literatury, hraček a didaktických pomůcek, přednášky a besedy pro rodiče. Pravidelně v tomto programu pomáhá průměrně 30 dobrovolníků.

Dobrovolníky jsou především studenti, lidé v produktivním věku (maminky na mateřské, pracující i nezaměstnaní).