Koridor UA, z.s.

Název organizace:
Koridor UA, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
17159130
Adresa organizace:
Vokovická 685/14, 160 00 Praha 6
Telefon:
Webová adresa:
www.koridorua.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofáchPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaZahraničí
Nabytí právní moci akreditace:
28. listopadu 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-180420-10/OPK-2022
Účinnost akreditace:
28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026

Organizace má akreditovaný projekt: "Humanitární a logistická pomoc na Ukrajině".

Posláním a účelem je vyvíjení činnosti v oblasti rozvoje logistiky a distribuce humanitární pomoci v zemích zasažených válkou a jejich následná podpora v poválečné době, při obnově země.

Organizace vysílá dobrovolníky s pomocí na území Ukrajiny, dále působí dobrovolníci na Slovensku i v České republice. 

Klíčoví jsou zejména dlouhodobí dobrovolníci, kteří pomáhají s rozvojem organizace a rovněž zajišťují přímou pomoc na Ukrajině.

Aktivity organizace jsou na Ukrajině v oblastech. Termopilská oblast, Odě+ská oblast a Mykolajivská oblast.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.