Krok Kyjov, z.ú.

Název organizace:
Krok Kyjov, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
68684312
Adresa organizace:
třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
Telefon:
Webová adresa:
www.krokkyjov.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
28. listopadu 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-170308-10/OPK-2022
Účinnost akreditace:
28. listopadu 2022 – 28. listopadu 2026

Organizace má akreditován projekt „Komunita komunitě “.

 

Program je zaměřen na rozvoj organizovaného dobrovolnictví v regionu. Cílem je vyzvat občany k aktivnímu přístupu řešení, problémů, vzdělávat veřejnost v problematice dobrovolnictví, vyzdvihnout přínosy dobrovolnictví pro společnost, organizování informačních a vzdělávacích seminářů apod.

Organizace bude vysílat dobrovolníky např. do:

Domov Horizont p.o.

Centrum sociálních služeb pro seniory p.o.

Charita Kyjov

Krok

Krůček Kyjov

Centrum služeb pro rodinu

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.

Dobrovolníci vykonávají svou činnost v ORP Kyjov.