Lata-Programy pro mládež a rodinu, z. ú.

Název organizace:
Lata-Programy pro mládež a rodinu, z. ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
60447800
Adresa organizace:
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1
Telefon:
Webová adresa:
iwww.lata.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
13. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109228-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
13. září 2021 – 13. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Ve dvou se to lépe táhne“.

Program je zaměřený na pomoc ohroženým dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 13 do 26 let, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci, v níž jim hrozí riziko sociálního selhání a sociální exkluze. Projekt je koncipování jako individuální vrstevnická sociální podpora od vyškolených a metodicky vedených dobrovolníků ve věku 18-30 let.

Dobrovolník podporuje klientovy sociální dovednosti, pomáhá mu konstruktivně řešit konflikty, podporuje ho v docházce do školy (zaměstnání), vede ho k odpovědnosti za vlastní chování, případně k náhledu na jeho protispolečenské jednání. Současně umožňuje klientovi zapojit se do akcí konaných v místě jeho bydliště a pomáhá mu tak získat lepší vztah ke komunitě, ve které žije.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni, supervidování a je s nimi uzavřená smlouva.