Letokruh, z.ú.

Název organizace:
Letokruh, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
07635966
Adresa organizace:
Michelská 21/61, 141 00 Praha 4
Telefon:
Webová adresa:
www.letokruh.eu
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135546-6/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný program: "Dobrovolnictví zralého věku".

Organizace vysílá seniorské dobrovolníky do jiných přijímajíících organizací, Dále je organizuje tj. především získává, výbíirá a školí. 

Dobrovolníci jsou rovněž zapojování do realizace projektů mezinárodních organizací a institucí.

Zvláštní pozornost je věnována dobrovolníkům v seniorském věku a cílem je aktivizovat seniory, podporovat jejich občanskou angažovanost a dobrovolnictví.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.