Letokruh, z.ú.

Název organizace:
Letokruh, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
07635966
Adresa organizace:
Michelská 21/61, 141 00 Praha 4
Telefon:
Webová adresa:
www.letokruh.eu
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při ochraně a zlepšování životního prostředíPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135546-5/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný program: "Dobrovolnictví s Letokruhem".

Organizace vysílá dobrovolníky všech věkových kategorií, tj. především získávání, výběr a školení pro různé dobrovolnické programy organizované jinými přijímajícími organizace i Letokruhem. Vysílá dobrovolníky i pro potřebné jednotlivé osoby.

Dobrovolníci jsou rovněž zapojování do realizace projektů mezinárodních organizací a institucí.

Zvláštní pozornost je věnována dobrovolníkům v seniorském věku a cílem je aktivizovat seniory, podporovat jejich občanskou angažovanost a dobrovolnictví.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.