Liga otevřených mužů, z.s.

Název organizace:
Liga otevřených mužů, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
27024491
Adresa organizace:
U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc nezaměstnanýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
19. září 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135255-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
19. září 2022 – 19. září 2026

Organizace má akreditovaný program „Patron“.

Dobrovolnická služba projektu Patron (www.patron.cz) je využívání na podporu sociální začleňování mladých lidí (16-23 let) opouštějící zářízení náhradní výchovy formou dobrovolnického doprovázení. Jedná se o dobrovolnickou podporu mládeže, mladých lidí sociálně znevýhodněných a ohrožených sociálním vyloučení. V prvních okamžicích po obchodu z dětského domova se jedná často i o podporu nezaměstnaným.

Dobrovolník patron či patrona, naváží s mladým člověk vztah ve chvíli kdy je stále ještě v ZNV a připravuje se na odchod do samostatného života. Každý mladý člověk má pro sebe pouze jednoho dobrovolníka (dvojice jsou genderové) se kterým tráví volný čas, sdílí svůj život a získává tak podporu pro chvíli osamostatnění.

Projekt Patron se realizuje od roku 2013.

Dobrovolníkem v projektu se může stát člověk starší 30 let s čistým výpisem z RT.

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni, supervidováni a je s nimi uzavřená smlouva.