Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-92002-4/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program: Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Cílem projektu je psychosociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Snahou organizace je podněcovat a vybrané a připravené dobrovolníky k vytvoření konkrétní vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství přerůstající bránu ústavního pobytového zařízení nebo domácnosti, a tím se umožnilo staršímu člověku, nemocnému nebo postiženému začleňování do společnosti.

Dobrovolník pravidelně, většinou jedenkrát týdně přihází za klientem a tráví čas volnočasovými aktivitami: povídání, předčítání, procházky, hraní společenských her. Dále pak doprovod na úřadu, k lékaři, společné nákupy, návštěva kulturních zařízení, doprovod na bohoslužby apod.

Dobrovolník má povahu společníka.

Dobrovolníci se mohou zapojit do jednorázových aktivit: společenská dopoledne, pořádání výletů, mikulášské besídky apod. , které pořádá Maltézská pomoc nebo různé přijímající organizace, před. v Olomouci, Uherském Hradišti a Otrokovicích.