Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc příslušníkům národnostních menšin
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-92002-9/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program „Dopisování s vězni“.

Program je určen pro vybrané osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Dobrovolníci procházejí přípravou zahrnující i návštěvu věznice. Setkávají se se sociálními pracovníky věznice a vězeňskými kaplany, kteří jim poskytují poradenství a vybírají v rámci svých setkání s uvězněnými osoby vhodné pro dopisování.

Dobrovolníkům musí být minimálně 18 let, veškerá korespondence je vedena prostřednictvím P.O.Boxu.

Dobrovolník prochází důkladným školením, supervizí a psychologickými testy.