Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-92002-5/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program: Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a postižených.

Cílem projektu je odlehčení velké zátěže při péči o dlouhodobě nemocnou anebo postiženou osobou v domácnosti.

Služba vznikla na základě dobrovolnické programu „Pomoc pečujícím o nemocné s Alzheimerovou chorobou“. Vzhledem k zájmu pečovatelů i z jiných cílových skupin se program rozšířil i o další podobné pečující osoby.

Služba začíná prvním setkáním ze strany rodiny klienta. Při prvním kontaktu je zájemce o službu seznámen s podmínkami i a je odmluven termín vstupní návštěvy.

Na základě tohoto setkání je vybrán vhodný dobrovolník, se kterým jsou potom pečovatel a klient při dalším setkání seznámeni, a pokud souhlasí, je uzavřena smlouva a dobrovolník je zapojený do programu