Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
92002-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program: Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Cílem projektu je psychosociální pomoc hospitalizovaných pacientů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Dobrovolník pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přihází za klientem a tráví čas volnočasovými aktivitami: povídání, předčítání, procházky, hraní společenských her.

Dobrovolník má povahu společníka.

Dobrovolníci jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva