Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
ORP
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-92002-8/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program „3G – Pomoc napříč generacemi“v ORP Olomouc.

Cílem programu je spojit osoby starší 50 let s rodinami a dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Program je postaven na principu přátelského vztahu dobrovolníka s dítětem a jeho rodinou. Dobrovolník se s dítětem bude setkávat zpravidla jednou týdně, a to nejméně po dobu 6 měsíců. Společně se budou věnovat volnočasovým aktivitám (procházky, hlídání, doučování, doprovod na kroužky apod.).

Program je určen především dětem žijícím v rodinách nebo zařízeních, které nemají vlastní prarodiče anebo s nimi nemohou být v pravidelném kontaktu.

Dobrovolníkem se může stát osoba starší 50 let, která je zdravotně způsobilá, netrpí psychickým ani psychiatrickým onemocněním, má čistý výpis z evidence RT, nebude pod vlivem návykové látky, je trpělivá a laskavá, projde motivačním pohovorem s koordinátorem programu a speciálním školením.