Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
Č.j.: MV-92002-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program „Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny“.

Cílem programu je psychosociální podpora dětí a mládeže a také rodiny.

Dobrovolníci působí při organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci vlastních aktivit organizace, při pořádání víkendových akcí a táborů, v rámci programu Pět P, při volnočasových aktivitách dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a v nízkoprahových zařízeních.

Maltézská pomoc má uzavřeny smlouvy např. s Kojeneckým ústavem a Dětským domovem v Olomouci .

Dalšími přijímajícími organizacemi jsou Raná péče Olomouci a Raná péče Tamtam Olomouc .

Další přijímající organizací je nízkoprahový klub Zóna v Olomouci..

V programu Pět P je zapojeno cca 5 dobrovolníků – působí v Uherském Hradišti a v Otrokovicích., dobrovolníci musí být starší 18 let.

Dobrovolníci jsou vybírání především z řad studentů, jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.