Maltézská pomoc, o.p.s

Název organizace:
Maltézská pomoc, o.p.s
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26708451
Adresa organizace:
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-92002-10/OPK-2021
Účinnost akreditace:
1. ledna 2022 – 1. ledna 2026

Organizace má akreditovaný program: Pomoc zdravotně postiženým při jednorázových akcích.“

 

Maltézská pomoc již tradičně nabízí pomoc dobrovolníků pro zdravotně postižené nejrůznějších jednorázových akcí typu koncertů, kulturních akcí, výletů, prázdninových táborů nebo poutí.

Jednou z největších akcí, kde působí dobrovolníci je Mezinárodní setkání vozíčkářů v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě (obvykle je zapojeno 80 – 100 dobrovolníků).

Dobrovolníci jsou připravení a vyškoleni v základní ošetřovatelské péče, v základech první pomoci a základech komunikace se zdravotně postiženou osobou. Organizace nabízí dobrovolníkům účast na půlročním zdravotnickém kurzu opravňujícího k výkonům nižšího zdravotního personálu.

Dobrovolníci jsou především z řad středoškolských anebo vysokoškolských studentů. Dobrovolnická služba spočívá v doprovázení, ve společném trávení volného času v souvislostí s konkrétní akcí. Dále pomoc při dopravě, podpora při zabezpečení osobních potřeb, pomoc při stravování, oblékání apod.