META o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání

Název organizace:
META o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
26982633
Adresa organizace:
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Telefon:
Webová adresa:
www.meta-ops.eu
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republikaHlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
6. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-203467-11/OPK-2022
Účinnost akreditace:
6. ledna 2023 – 6. ledna 2027

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci v METĚ.

 

Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení (mladí migranti dlouhodobě žijící v České republice) v pravidelném kontaktu a jsou jim nápomocni při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupností informací. Vytvoření funkční dobrovolnické sítě v návaznosti na odborné (sociální) pracovníky sleduje dlouhodobý cíl, kterým je usnadnění a zkvalitnění procesu integrace mladých migrantů do české společnosti.

V současnosti tvoří většinu dobrovolníků studenti vysokých škol. Kromě studentů se do programu zapojují také pracující mladí lidé. Do dobrovolnických aktivit zaměřených na pomoc v kanceláři se mohou zapojit mladí ve věku od 15 let, s klienty pracují pouze dobrovolníci starší 18let.

Aktivity dobrovolníků:

doučování

příprava na přijímací zkoušky

asistence klientů – neodborné úkony, např. vyhledání informací na internetu, zvyšování PC gramotnosti, doprovod apod.

volnočasové aktivity a diskusní skupiny – kulturní a sportovní akce, diskuse na dané téma, kdy je i přítomen odborník

pomoc v organizaci – drobná pomoc s administrativou.