Mezi námi, o.p.s.

Název organizace:
Mezi námi, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
02267217
Adresa organizace:
Medinská 1168/26, 190 14 Praha 9, kancelář Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
Telefon:
Webová adresa:
www.mezi-nami.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcíPomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizacíPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Sbírková ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
4. září 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-123462-5/OPK-2023
Účinnost akreditace:
4. září 2023 – 4. září 2027

Organizace má akreditovaný projekt „Mezi námi Mezigeneračně“.

 

Cílem projektu je propojování generací, zvláště generace nejmladší (předškolní a mladší školní děti) a nejstarší (senioři), a to při společných činnostech nejrůznějšího zaměření, např. výtvarné, pohybové, čtení výlety apod.

Při realizaci aktivit je vždy přítomen pracovník školského a seniorského zařízení, příp. koordinátor nebo facilitátor.

 

Nejvíce dobrovolníků je zapojeno do programu Přečti, v jeho rámci pro partnerské M3 Mezi námi, o.p.s. zajištuje seniory pro předčítání pohádek nebo vyprávění příběhů.