Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Název organizace:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
69966303
Adresa organizace:
Kaznějovská 54, 323 00 Plzeň
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc imigrantůmPomoc osobám drogově závislýmPomoc osobám sociálně slabýmPomoc osobám trpícím domácím násilímPomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc příslušníkům národnostních menšinPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Plzeňský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-135463-6,7/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditován projekt „MANAGEMENT dobrovolnictví pro podporu regionu“.

 

Cílem je monitoring klientských potřeb včetně náboru dobrovolníků, dále výběr, příprava a evidence dobrovolníků a spolupracujících organizací, které mají o činnost dobrovolníků zájem a pomoc při dobrovolné službě samotné.

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.

Dobrovolníky jsou převážně studenti středních, vyšších a vysokých škol (ve městě se nachází cca 25 středních škol, fakulty Západočeské univerzity a Lékařská fakulta Karlovy univerzity), aktivní dobrovolníci z řad pracujících, matek na mateřské dovolené a seniorů.

Mezi přijímající organizace patří např:

Městská charita Plzeň (Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba),

Oblastní Charitou Klatovy,

Kojenecký ústav v Plzni,

Dětskými domovy Plzeň,

OS Motýl,

Hospic sv. Lazara,

  • Fondem ohrožených dětí apod.

Dobrovolníci jsou pojištěni, vyškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.

Dobrovolnická činnost může být u přijímajících organizací vykonávaná krátkodobě, dlouhodobě anebo v mentoringovém režimu - pomoc osamělým seniorům , lidem se zdravotním postižením, samoživitelům v jejich domácnostech.