Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Název organizace:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
69966303
Adresa organizace:
Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Plzeňský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2024
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-134602-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
1. ledna 2024 – 1. ledna 2028

Organizace má akreditovaný projekt „Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění“.  

 

Cílem projektu je proškolit tým mladých dobrovolníků a zapojit je do pomoci znevýhodněným dětem a mládeži v Plzeňském regionu.

 

Dobrovolníci jsou řádně vyškoleni, je jim poskytována supervize, jsou pojištění.

 

Dobrovolníci mohou být zapojeni do programu Pět P, Kompasu anebo do Doučování.  Dobrovolníci tak tráví s dětmi volný čas různými kulturními, sportovním aktivitami anebo je doučují.

 

Dobrovolníci rovněž mohou pomoci při zajištění dětských příměstských táborů, které sdružení pořádá, tj. při jednorázových aktivitách.

 

Dále jsou zapojení v projektu „Můžeš, když chceš!!, který se zaměřuje na rozvoj osobnostně sociálních dovedností pro děti v institucionální péči.

 

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi sepsaná smlouva.