Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Název organizace:
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
69966303
Adresa organizace:
Kaznějovská 54, 323 00 Plzeň
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách
Povaha dobrovolnické služby:
Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Plzeňský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
1. ledna 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-149983-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
1. ledna 2023 – 1. ledna 2027

Organizace má akreditovaný program: "Dobrovolníci při mimořádných událostech pro Plzeňský kraj".

Organizace od roku 2020 organizuje a vysílá dobrovolníky při humanitárních katastrofách (pandemie COVID - 19, válka na Ukrajině) do organizací v Plzeňském kraji. Pomáhají především v zařízeních zdravotně-sociálních anebo pomáhají přímo zasaženým osobám (distribuce zdravotních pomůcek, nákup potravin, pochůzky na úřady, poštu, lékárny, pomoc při venčení psů, pomoc při registraci očkování). 

Organizace rovněž měla dobrovolníky v Krajských asistenčních střediscích na pomoc Ukrajinců (KACPU), kde působila jako hlavní koordinátor těchto dobrovolníků.