Mládež pro Krista, z.s.

Název organizace:
Mládež pro Krista, z.s.
Právní forma:
spolek
IČ:
01539884
Adresa organizace:
Dolní 450, 742 71 Mořkov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném časePomoc při péči o zachování kulturního dědictvíPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
12. května 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV- 46016-6/OPK-2022
Účinnost akreditace:
12. května 2022 – 12. května 2026

Organizace má akreditovaný program „Dlouhodobá dobrovolnická služba“.

Dobrovolníci se podílí zejména na volnočasových aktivitách pro děti a mládež v rámci cílů a forem spolku. Dobrovolníci májí dvojí zaměření. Buď by se podíleli na volnočasových klubech pro děti a mládež a pořádání kulturních, sportovních akcí a akcí v přírodě. Nebo by se podíleli na poskytování pomoci a osobního poradenství mladé generaci a rodině a pořádaní konferencí, seminářů a pobytů.

Dobrovolníci jsou vybírání na základě osobního zájmu o službu dětem a mládeži a o poradenskou činnost a pomoc při pořádání akcí. Vybíráme z lidí, kteří májí zkušenost s našimi aktivitami, a tedy už ví co by mohla obnášet dobrovolnická činnost.

Organizace vysílá dobrovolníky pouze pro svůj prospěch, pro své aktivity.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.