Mumraj, z.s

Název organizace:
Mumraj, z.s
Právní forma:
spolek
IČ:
70104212
Adresa organizace:
Mezilesí 2058/6, 193 00 Praha 9
Telefon:
Webová adresa:
www.domumraje.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
14. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-103702-6/OPK-2021
Účinnost akreditace:
14. září 2021 – 14. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci v Mumraji.

 

Dobrovolníci pomáhají v organizaci s volnočasovými projekty a programy pro děti a jejich rodiče. Organizují jednorázové akce: např. Čarodějnice, Veterán party, realizace Pohádkového lesa apod.

Dále pořádají burzy potřeb a oblečení v prostorách spolku. Dobrovolníci organizují mezigenerační setkávání, tančírnu apod.

Většina dobrovolníků se rekrutuje z uživatelů služeb spolku, další dobrovolníky organizace získává na základě inzerátů v počernickém tisku a webů.

Organizace eviduje cca 80 dobrovolníků.

Dobrovolníci jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.