Nadace Krása Pomoci

Název organizace:
Nadace Krása Pomoci
Právní forma:
nadace
IČ:
28421434
Adresa organizace:
Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Mentoringová ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Hlavní město Praha
Nabytí právní moci akreditace:
30. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-136780-4/OPK-202
Účinnost akreditace:
30. září 2021 – 30. září 2025

Organizace má akreditovaný projekt „Dobrovolnictví se seniory“.

 

Program Dobrovolnictví se seniory zvyšuje kvality nabízené péče o seniory a rozšiřuje nabídku služeb, které lze pro seniory zajistit. Spolupráce s dobrovolníky rozšiřuje péči Nadace Krása Pomoci o lidský rozměr.

Program se zaměřuje i na podporu samotných dobrovolníků v jejich činnosti.

Dobrovolníci dochází do domácností seniorů, a tvoří tak dvojici, která spolu tráví volný čas.

Cílem je rovněž podpoření mezigeneračního dialogu.

Organizace plánuje spojit cca 20 – 30 párů, tj. seniora a dobrovolníka.

Dobrovolníci jsou školeni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.