Nadační fond Pavla Novotného

Název organizace:
Nadační fond Pavla Novotného
Právní forma:
nadační fond
IČ:
04918304
Adresa organizace:
Vrchní 280, 737 31 Chlebičov
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženým
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Moravskoslezský kraj
Nabytí právní moci akreditace:
30. září 2021
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-109477-7/OPK-2021
Účinnost akreditace:
30. září 2021 – 30. září 2025

Organizaci byla udělena akreditace na projekt „Dobrovolníci Nadačního fondu Pavla Novotného“.

Projekt vznikl na základě potřeby osamělých, dlouhodobě hospitalizovaných onkologických pacientů. Tímto projektem bude posílení osobní a lidského přístupu pacientů, pravidelný kontakt s onkologicky nemocným pacientem, a tím i zajištění jeho psychosociální podpory a pohody.

Dobrovolník nenahrazuje odborný personál, ale vhodně podporuje a doplňuje odbornou péči. Dobrovolník je spojnicí s vnějším zdravým světem, kontaktním mostem pro člověka v obtížné životní situaci, nositelem změny a tvůrčího přístupu k životu.

Dobrovolníci si s pacienty povídají, předčítají jim, hrají společenské hry, organizují vánoční nebo jiné večírky apod.

Dobrovolníci dochází do nemocnic min. 1x měsíčně.

Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva.