Národní ústav pro autismus, z.ú.

Název organizace:
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Právní forma:
ústav
IČ:
26623064
Adresa organizace:
V Holešovičkách 593/1A, 182 00 Praha 8
Telefon:
Webová adresa:
www.nautis.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Česká republika
Nabytí právní moci akreditace:
12. srpna 2022
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-112192-4/OPK-2022
Účinnost akreditace:
12. srpna 2022 – 12. srpna 2026

Organizace má akreditovaný projekt: Pomáháme, Chceme porozumět.

 

Cílovou skupinou pomoci dobrovolníků jsou lidé se zdravotním postižením, konkrétně s poruchou PAS.

Dobrovolníci jsou zapojeni do různých oblastní práce s cílovou skupinou v rámci volnočasových aktivit, výletů, filmového klubu, sportu apod. Pomáhají i při jednorázových aktivitách organizačního rázu.

Dále jsou zapojeni i do sociálních služeb (soc. rehabilitace, raná péče apod.), avšak nenahrazují sociálního pracovníka, jen jej vhodně doplňují.

Dobrovolníci prochází dlouhodobým školením, je s nimi uzavírána smlouva, jsou pojištění a jsou pod supervizí.

Dobrovolníci nejčastěji pochází z řad studentů, organizace plánuje zapojit do své činnosti cca 60 dobrovolník