Nemocnice Žatec, o.p.s.

Název organizace:
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost
IČ:
25026259
Adresa organizace:
Husova 2796, 438 01 Žatec
Telefon:
Webová adresa:
www.nemzatec.cz
Oblast dobrovolnické služby:
Pomoc osobám zdravotně postiženýmPomoc seniorům
Povaha dobrovolnické služby:
Dlouhodobá ?Krátkodobá ?
Místo výkonu dobrovolnické služby:
Ústecký kraj
Nabytí právní moci akreditace:
14. června 2023
Číslo rozhodnutí o udělení akreditace:
MV-81423-4/OPK-2023
Účinnost akreditace:
14. června 2023 – 14. června 2027

Organizace má akreditovaný program „Sdílíme svůj čas".

K hlavním činnostem dobrovolníka budou patřit tyto aktivity:

  1. komunikace dle vlastního zájmu pacienta
  2. předčítání z knih, časopisů, denního tisku
  3. poezie, zpěv
  4. výtvarné aktivity od kreslení, přes lepení, stříhání, modelování, tvarování aj. až po výrobu jednoduchých výrobků
  5. pohybové aktivity od jednoduchého procvičování jemné a hrubé motoriky až po vycházky do parku
  6. drobné pěstování na vlastním vyhrazeném pozemku
  7. promítání filmů
  8. duchovní činnost

 

Organizace rovněž vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací:

  • Kamarád LORM Žatec
  • Domov pro seniory s pečovatelskou službou v Žatci

 

Dobrovolníci budou vyškoleni, pojištěni, je s nimi uzavřená smlouva.